Doel van de Stichting

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. het op alle mogelijke manieren ondersteunen van het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschappelijke waarden in de regio stedendriehoek Deventer – Apeldoorn – Zutphen in de meest ruime zin.
  2. het lenigen van de noden van mensen in Oost-Europa in zijn algemeenheid door bij te dragen aan de verbetering van het algemene welzijn van de mensen in dat gebied in algemene zin, doch in het bijzonder aan de verbetering van de gezondheid, het onderwijs, de ouderen- en gehandicaptenzorg, de duurzame landbouw en de natuur, alles in de meest ruime zin
  3. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin