Het groen en mens fonds

Grote & kleine projecten worden door de Stichting ondersteund vanuit het Groen en Mens fonds. Hiermee proberen wij onze doelen mede te realiseren.

Het betreft:

  • financiële bijdragen aan (eigen/gedeelde) projecten
  • financieel ondersteunen van organisaties en personen, die zich binnen genoemde gemeenten, al dan niet rechtstreeks, inzetten voor de doelstellingen van de Stichting.

Aanvragen voor subsidieverstrekkingen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. De aanvragen worden beoordeeld in een bestuursvergadering en al dan niet toegekend.

(De inkomsten voor ons fonds worden gegenereerd uit een basiskapitaal, donaties, schenkingen en legaten).

Je kunt ons verzoeken voor een bijdrage. Je kunt ook je  bijdrage geven.

Neem voor meer informatie contact met ons op